top of page

Bier

Brunbiene våre er med i bevaringsarbeidet for denne truede arten. 

Slåttemark

Jordene på Egra drives som før i tiden. Det gir stor variasjon av planter og dermed et variert matfat for mange insekter. 

Gamledager

Tunet med de gamle bygningene og jordene med bakkemurer og spor etter gamledager skal bevares og istandsettes. 

bottom of page