top of page

VÅR HISTORIE

Tilbake til røttene

Egra er et småbruk i Gyland i  Flekkefjord med historie hundrevis av år tilbake.  Isak Eigeland kjøpte gården i 1847 og flyttet husene dit de står i dag. Isak var en driftig kar; smed, urmaker, vindusmaker, mekaniker og bonde - for å nevne noe. Overalt finnes spor etter oppfinnsomhet og hardt arbeid. 

 

Gården med bygninger og innmark står i dag slik sønnen Tønnes Ægra forlot det da han døde i 1936. Egra har vært ubebodd siden.

 

Vi, Hans Are og Anja, kjøpte Egra i 2015. Nå jobber vi med å sette i stand bygningene og innmarka slik de opprinnelig var. Egra blir et aktivt småbruk, som det var på Tønnes og Isaks tid.

 

Hans Are sin far, Bernt, vokste opp på nabogården. Den gården er overtatt av Hans Ares bror som bor der med sin familie. Anjas tippoldefar bodde på Klatten i Gyland . I dag heter gården  Løvland.  Så begge finner vi nå tilbake til røttene våre!

 

Følg oss på Instagram og Facebook for siste nytt om arbeidet. 

SLÅTTEMARK 

 ARTSMANGFOLD 

 BEVARINGSVERDIG 

 LEVENDE

For oss er det viktig å respektere arbeidet tidligere generasjoner har gjort. Vi forsøker derfor å ta vare på landskap, steinmurer og bygninger så langt det lar seg gjøre.

 

Samtidig er vi glad i naturen og alt som lever der. Vi skjøtter derfor slåttemarka for de ville pollinatorene, flytter froskene vekk fra slåmaskinen og går i bue rundt reiret i vannkanten.

 

For at andre skal få ta del i herligheten, forteller vi om det som opptar oss på Facebook og på Instagram. Og vil du komme på besøk, er du hjertelig velkommen. Vi elsker å fortelle om planer, utfordringer, skatter vi har funnet og å høre historier fra gamledager! 

bottom of page