top of page

- Etablert 1847-

EGRA GARD

BRUNBIER /  NATURMANGFOLD  / BEVARINGSVERDIG

BESØK OSS GJERNE

ØKOLOGISK HONNING FRA BRUNBIER

Biene våre er brunbier.

Brunbiene er den opprinnelige 
honningbien i våre områder, og er spesielt godt tilpasset floraen og klimaet her.  Innføring av bieraser  fra lenger sør på kontinentet  har satt den brune bia under press, og arten er nå rødlistet. I Flekkefjordområdet går vernetanken tilbake til 1950-tallet. Her ble Europas første og største verneområde for brunbier etablert i 1987. Området 
er en genbank for brunbia, og Flekkefjord er et kjerneområde for bevaring av brunbia i Europa.
 
De brune biene kalles også vikingbier. Både fordi rasen har røtter langt tilbake, men også fordi de er hardføre og trives i vårt våte og skiftende klima. Mens andre bieraser sitter inne i kuba og venter 
på bedre vær, er brunbiene ute på  jobb – som ekte vikinger!

 

Vår honning er økologisk. I tillegg til at sukker og voks må være sertifisert, blir også plasseringen av bigårdene godkjent av Debio slik at de ikke påvirkes av intensivt jordbruk, kunstgjødsel, sprøytemidler eller andre forurensinger. Våre bigårder er også ganske små, og slik hindrer vi at våre honningbier utkonkurrerer villbier og andre insekter.

OM EGRA OG OSS

FØLG OSS PÅ INSTAGRAM

#egragard

bottom of page